Vliegtuigberging

Een onbekend aantal vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog is tot op heden nog niet geborgen. Deze vliegtuigen kwamen terecht in de grond, maar ook in de zee-, meer- en rivierbodem. Veel hebben een noodlanding gemaakt en zijn destijds zonder problemen geruimd, anderen boorden zich meters diep in de bodem waar ze soms nog steeds liggen.

Het kan voorkomen dat er in een gebied waar grondroerende werken gaan plaatsvinden, zich zo’n vliegtuigwrak bevindt. In dat geval kan het raadzaam zijn om het wrak op correcte en veilige wijze te bergen, vanwege het risico dat er in een vliegtuigwrak explosieven zoals vliegtuigbommen, raketten en geschutmunitie kunnen bevinden. Ook kan het bergen van een specifiek wrak een doel op zich zijn, bijvoorbeeld omdat er het vermoeden bestaat dat er nog stoffelijke resten van de bemanning aanwezig zijn.

Deminetec-ECG begeleidt u gedurende het gehele proces van een vliegtuigberging. Er komen diverse factoren bij kijken, zoals:

  • Historisch vooronderzoek;
  • Opsporing van explosieven en grondverstoringen;
  • Milieu- en bodemonderzoek naar schadelijke stoffen;
  • Civieltechnische ondersteuning van het project;
  • Asbestinventarisatie en begeleiding van grondsaneringen;
  • Desgewenst archeologische ondersteuning;
  • Grondherstelwerkzaamheden

Voor de berging van vliegtuigwrakken werkt Deminetec-ECG als enige in België met een volledig gespecialiseerde afdeling: de ECG Air Branch van Explosive Clearance Group uit Nederland. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of direct met de projectleider Vliegtuigbergingen Coen Cornelissen van ECG Air Branch: airbranch@ecg-group.nl of via telefoonnummer 0031 24 645 2409.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact