Benaderen en veiligstellen

Wat houdt benaderen en veiligstellen in?

Het gebied vrijmaken van mogelijke explosieven doen we door het benaderen en tijdelijk veiligstellen van gedetecteerde bodemvreemde objecten. Tijdens het geofysisch bodemonderzoek is een lijst met verdachte locaties opgesteld waar zich mogelijk conventionele of toxische explosieven bevinden. Elk van deze locaties wordt onderzocht door een zichzelf herhalende cyclus van handmatige detectie en laagsgewijs ontgraven tot een identificatie van het object mogelijk is. Conventionele en toxische explosieven worden tijdelijk veiliggesteld, hetzij in situ of op een andere (veiligere) locatie. Deminetec-ECG neemt in dit geval een coördinerende houding aan en waarborgt de veiligheid van het personeel, de projectlocatie en de infrastructuur in de directe omgeving tot de overdracht aan de autoriteiten plaatsvindt.

 

Resultaten

De uitkomsten van de benaderwerkzaamheden worden vastgelegd in een rapportage. Hierin wordt onder andere hernomen dat de risico’s in het onderzoeksgebied op het moment van oplevering zijn geminimaliseerd en dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact