Projecten

Fort 8 te Antwerpen

Onlangs heeft Deminetec-ECG een historisch vooronderzoek uitgevoerd voor een bijzondere locatie: het Fort 8 te Antwerpen.

Het fort kent een rijke militaire historie die ver teruggaat tot in de 19e eeuw, ruim voor de perioden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog! Het fort werd halverwege de negentiende eeuw aangelegd als onderdeel van de Stelling van Antwerpen. In totaal waren er 8 zogenaamde Brialmontforten in de binnenring rondom Antwerpen.

Door Deminetec-ECG is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele en Toxische explosieven (CTE) voor een gedeelte van het fort waar restauratiewerkzaamheden zijn gepland. Hiertoe werden diverse archiefbronnen en historische luchtfoto’s bestudeerd. Uit een schets van het fort en luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog bleek dat er wapenopstellingen op het dak van de artillerie-ingang van Fort 8 aanwezig waren. Deze stellingen zijn op recente hoogtemodellen nog altijd zichtbaar in het bodemprofiel (zie foto rechtsonder).

Ter plaatse van de stellingen wordt uitgegaan van een verhoogde kans op het aantreffen van Conventionele en Toxische explosieven. Met deze informatie kunnen opsporingswerkzaamheden op de juiste plaats worden ingezet om de geplande werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact