Projecten

CTE opsporing ViA15

De wegen in Nederland worden steeds drukker. Om de verkeersintensiteit rondom Arnhem te verminderen is het ViA15 project gestart door Rijkswaterstaat. Met het project wordt de huidige A15 doorgetrokken en verbonden met de A12. Het traject is ongeveer 12 kilometer lang en doorkruist voornamelijk landelijk gebied. Dit traject is volledig onderzocht op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO) in combinatie met archeologisch onderzoek (in totaal 16 vindplaatsen).

 

Hiervoor zijn de werkzaamheden uitgevoerd tezamen met BAAC (bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie) en Arcadis Nederland. Tijdens het onderzoek zijn er over het gehele gebied munitieartikelen aangetroffen, veiliggesteld en overgedragen aan de EODD. Ook zijn er een veelvoud aan bijzondere vondsten aangetroffen, waaronder: een crashlocatie van een B26-Marauder vliegtuig, stoffelijke resten van een Engelse soldaat, vele schuttersputten en loopgraven.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact