diensten

Vooronderzoek

Een historisch onderzoek om na te gaan of het projectgebied verdacht is op niet gesprongen oorlogsmunitie.

Risicoanalyse

Een kosteneffectieve analyse waarin de risico’s van niet gesprongen explosieven worden afgewogen tegen uw geplande werkzaamheden.

Geofysisch bodemonderzoek

Het in kaart brengen en interpreteren van bodemverstoringen die niet gesprongen explosieven kunnen zijn.

Benaderen en veiligstellen

Laagsgewijs ontgraven en identificeren van bodemvreemde objecten. Tijdelijk veiligstellen van niet gesprongen oorlogsmunitie.

Vliegtuigberging

Veilig, correct en milieubewust bergen van vliegtuigwrakken met aandacht voor eventueel vermiste bemanningsleden.

Advies en begeleiding

Wij beantwoorden al uw vragen omtrent potentiële risico’s van niet gesprongen oorlogsmunitie in uw projectgebied.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact