Vooronderzoek

Waarom een historisch vooronderzoek?

Alvorens u start met grondroerende werkzaamheden is een studie naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen oorlogsmunitie in het projectgebied van toegevoegde waarde. Als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog kan er namelijk munitie binnen het projectgebied zijn achtergebleven.

Middels een vooronderzoek gaat Deminetec-ECG voor u na of een projectgebied verdacht is op het aantreffen van niet gesprongen oorlogsmunitie. Ons team van academisch geschoolde historici raadpleegt diverse bronnen, zoals literatuur, luchtfoto’s, oorlogsdagboeken, vluchtrapporten van de strijdende luchtmachten, ruimingsrapporten van DOVO-SEDEE en nog veel meer. Wanneer blijkt dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, dan legt Deminetec-ECG vast welke munitiesoorten er mogelijk aanwezig zijn in het projectgebied.

Uitkomsten

De uitkomsten van het vooronderzoek worden gepresenteerd in een rapportage en weergegeven op een CTE-intensiteitskaart. Op deze kaart staat welke gebieden verdacht zijn op CTE. Wanneer het projectgebied niet verdacht is, dan kunt u aan het werk zonder verdere opsporingswerkzaamheden. Is het projectgebied wel verdacht, dan geven we aan welke munitiesoorten er kunnen worden aangetroffen en hoe diep deze kunnen liggen. Daarnaast geven we advies over eventuele vervolgstappen.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact