Regelgeving en certificering

Het personeel van Deminetec-ECG is er trots op dat het overal in Europa inzetbaar is. Zowel op land als op (en onder) water. Dat doen we natuurlijk verantwoord en volgens de regelgeving.

 

Regelgeving

In België is het CTE (Conventionele of Toxische Explosieven) opsporingsproces aan wet- en regelgeving gebonden. We werken ook conform het Nederlandse CS-OOO (Certificatieschema – Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten), de Franse Ontmijningwetgeving, het Duitse SpregG 20 en de IMAS (International Mine Action Standards). We hanteren het draaiboek “Praktische leidraad voor het opsporen en ruimen van Conventionele en Toxische Explosieven in de (water)bodem” van de FOD Mobiliteit en Werken conform de nieuwe regelgeving van Agentschap Onroerend Erfgoed, als we schouder aan schouder staan met archeologen. Onze duikers zijn IMCA (of gelijkgesteld) gecertificeerd en bezitten ook de nodige lokale toelatingen. Ze zijn gekwalificeerd voor perslucht, trimix en nitrox.

Onze goede band met de Dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) van Defensie, zorgt steeds voor een goede synergie en vlotte overdracht van gevonden explosieven. De taak van de uiteindelijke neutralisatie is in België immers bij wet aan hen voorbehouden.

 

Certificering

Deminetec-ECG maakt gebruik van de kennis en ervaring van de bedrijven Deminetec SAS uit Frankrijk en Explosive Clearance Group uit Nederland. Deze bedrijven bezitten onder andere de onderstaande certificaten.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact