Geofysisch bodemonderzoek

Het geofysisch bodemonderzoek

Indien uit het historisch vooronderzoek blijkt dat het projectgebied verdacht is op conventionele en/of toxische munitie, kan er in samenspraak met de klant beslist worden om een “een kijkje te nemen” in de ondergrond. Er wordt dan een geofysisch bodemonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van het te onderzoeken gebied passen wij de meest geschikte detectietechniek of een combinatie van technieken toe. Deminetec-ECG beschikt over specialisten die opgeleid zijn voor het inmeten en interpreteren van elk type ondergrond. Zowel op land als in de waterbodems.

Resultaat

De locaties, de massa en de diepte van verdachte objecten (zoals explosieven) worden in kaart gebracht. De explosievendeskundige interpreteert de detectiegegevens in specialistische software en stelt een lijst op van de objecten die overeenkomen met de karakteristieken van niet gesprongen explosieven. Tot slot stellen we een detectierapportage op en adviseren we u over de te nemen vervolgstappen.

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact