Risicoanalyse

Kostenefficiënt en tijdbesparend

Het uitvoeren van een Risicoanalyse kan worden geadviseerd wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat het projectgebied verdacht is op Conventionele en Toxische Explosieven (CTE). In een Risicoanalyse wordt het verdachte gebied afgewogen tegen de geplande werkzaamheden en het toekomstig gebruik van het projectgebied. Risico’s met betrekking tot explosieven kunnen zo beter worden ingeschat, en dat werkt kosten- en tijdbesparend.

De risico’s die CTE kunnen vormen voor uw project, worden beoordeeld op basis van diverse factoren. Deze factoren zijn o.a. het type explosieven en ontstekingsinrichtingen die kunnen worden aangetroffen in het projectgebied, specifieke gevaars- en uitwerkingsfactoren van de munitie artikelen, de verwachte diepteligging, de diepte van uw geplande werkzaamheden, het toekomstig gebruik van het projectgebied, en de vraag of er naoorlogs al explosievenopsporing en grondroerende werkzaamheden (contra-indicaties) hebben plaatsgevonden in het projectgebied.

 

Uitkomsten

Het resultaat van een Risicoanalyse kan zijn dat de risico’s van eventuele CTE als lager worden ingeschat, omdat deze minder gevaar blijken te vormen voor de geplande werkzaamheden. Afhankelijk van de situatie hoeft er dan geen, of minder explosievenopsporing in het terrein plaats te vinden. Indien explosievenopsporing toch wordt geadviseerd, dan bepaalt Deminetec-ECG de meest kosten- en tijdsefficiënte opsporingsmethode zodat uw project snel kan beginnen.

De Risicoanalyse wordt opgeleverd in een rapportage met conclusie en advies over de eventuele te nemen vervolgstappen met een gepaste oplossing. De gebieden waar al dan niet verdere opsporing wordt geadviseerd, worden weergegeven op bijgevoegd kaartmateriaal. 

 

Wenst u meer te weten of een offerte aan te vragen?

Contact